در این بخش به انواع گردشگری و تعاریف مربوط به هر کدام میپردازیم : 

( انواع گردشگری به گفته ی W.T.O شامل موارد زیر است : )

1- گردشگری بین المللی : شامل گردشگری ورودی و خروجی است .

1-1 گردشگری ورودی : ورود گردشگران غیر مقیم به یک کشور .

1-2 گردشگری خروجی : خروج اتباع یک کشور به منظور بازدید از کشورهای دیگر .

1-3 گردشگری با توقف طولانی : مسافرت های طولانی بین قاره ها .

1-4 گردشگری با توقف کوتاه : مسافرت بین کشورهایی که مسافت کمتر یا زمان مسافرت کمتری دارند .

2- گردشگری درون شهری ( درون مرزی ) : بازدید مردم یک کشور از نقاط داخل همان کشور ............ مثل ایرانگردی .

  تعریف : فرهنگ و آداب و رسوم هر منطقه سبب ایجاد انگیزه برای مسافرت می شود ، به گردش های درون مرزی شکل می دهد و از همه مهمتر شیوه ی زندگی یک جامعه را مشخص می کند . گردش های درون شهری و سفرهای قومی دو اصل اساسی ِ مفهوم فرهنگ است .در گردش های درون شهری به مراکز پر ازدحام و پر جمعیت توجه می شود و مکان هایی که از نظر فرهنگی مورد توجه هستند ، جزئی از این سفر را تشکیل می دهند .

....

انواع دیگر گردشگری و توضیحاتی ساده درباره ی آنها ::

( گردشگری روستایی - گردشگری ساحلی - گردشگری طبیعت - گردشگری فرهنگی - گردشگری ورزشی - گردشگری شهری )

1- گردشگری روستایی : یکی از مردمی ترین اشکال گردشگری است و میتوان اینگونه تعریف کرد ... " عبارتست از فعالیت ها و گونه های مختلف گردشگری در محیط های مختلف روستایی که دربردارنده ی آثاری مثبت / منفی برای محیط زیست و ساکنین روستاست . "

گردشگری روستایی را از دو نظر میتوان مورد توجه قرار داد :

از یک سو محیط های روستایی و پیرامون آنها این فرصت را فراهم می کنند تا گردشگران فارغ از هیاهوی شهر ، زمانی را به فراغت بگذرانند . از سوی دیگر این گردشگری موجب پیشرفت اقتصاد روستایی می شود و با این کار سطح درآمد خانوارهای روستایی بالا می رود .

2- گردشگری ساحلی : این گردشگری شامل 4 منطقه ی زیر است :

2-1 منطقه آبهای ساحلی : این منطقه نزدیک ساحل ، از فلات قاره شروع می شود و تا ساحل ادامه دارد . این منطقه غنی ترین منطقه برای ماهیگیری است .

2-2 منطقه ساحل : محدوده ای بین دریا و خشکی را شامل می شود . بسیاری از بازی ها و ورزش های آبی ِ گروهی در این منطقه انجام می شود .

2-3 منطقه پهنه ی کرانه ای : به ناحیه ی پشت منطقه ساحل اطلاق می شود . بسیاری از تفریحات دریایی مثل چادر زدن ، پیک نیک و ... در این منطقه انجام می شود . همینطور چشم انداز مهم این منطقه ، منظره ی دریاست .

2-4 منطقه پَس کرانه : اراضی پشت مناطق ساحلی را تشکیل می دهد .  / ...

...

در بخش های بعد به انواع دیگری گردشگری که در بالا به آنها اشاره شد میپردازیم .../.

___________________________________________________________________

منابع :

* www.tourismanalysis. blogspot.com

* www.vista.ir --------------- مجله الکترونیکی ویستا

* www.emodiran.com

* www.torbar89.blogfa.com